Uitvaartverzorging Linda van Wingen

Dit condoleanceregister is voor belangstellenden van uitvaarten verzorgd door uitvaartverzorging Linda van Wingen. De familie van de overledene beslist of ze wel of niet van deze service gebruik willen maken. Het is dus mogelijk dat er geen register geopend is. Om redenen van discretie en het gedeeltelijk openbaar zijn van dit register vindt u op de voorpagina geen lijst van registers. U kunt de achternaam van de overledene die u wilt vinden intypen in het zoekvak en op zoeken klikken. Klik daarna op de naam van de overledene om in het register te komen. Ontbreekt de naam in de lijst dan heeft de familie besloten geen register te openen
Soms is het onmogelijk aanwezig te zijn en wilt u toch een persoonlijk bericht achterlaten.
…of…
Tijdens de uitvaart ontbraken de woorden die u toch de nabestaanden wilde meegeven.
Onderaan de lijst vindt u de ruimte om uw bericht te plaatsen. Alles wat u moet invullen is uw naam, uw e-mail adres en uw bericht. Vergeet niet op de knop “Plaatsen”te klikken. Uw bericht kan door de website beheerder ( al dan niet op verzoek van de familie) aangepast of verwijderd worden. Het register moet voor familie en vrienden een bron van troost zijn en voor u een mogelijkheid dit te doen. Fijngevoeligheid en discretie zijn hier de sleutelwoorden. U kunt altijd terugkeren naar het begin door op de knop “Home ” te klikken.
De overledene betekende veel voor u en kunt niet aanwezig zijn
…of…
Enkele woorden of een gedicht kunnen gevoelens soms subtiel en troostend weergeven.
Wij hopen dat u van deze mooie gelegenheid gebruik maakt en de familie steunt in het verwerken van het verdriet  en de leegte die het overlijden heeft veroorzaakt.