Uitvaartverzorging Linda van Wingen

Begraven of cremeren

De keuze voor begraven of cremeren is geen onderwerp waar we over het algemeen graag over praten. Daardoor komt het nogal eens voor dat nabestaanden niet weten wat de overledene precies gewild zou hebben. Hoewel het een moeilijk vraagstuk is, doet u er toch goed aan om eens na te denken welke van de twee opties het best bij u past: begraven of cremeren. Als u weet wat u wilt, dan is het verstandig om dit en misschien ook andere wensen tijdig en duidelijk te laten weten aan uw dierbaren. U kunt uw voorkeuren ook vastleggeen in een wilsbeschikking.

Begraven of cremeren is een gevoelsmatige keuze en voor iedereen anders. De beweegredenen hiervoor zijn uiteenlopend.
Een begrafenis heeft meer bijkomende kosten, zoals een grafmonument, grafrechten en onderhoud op de begraafplaats. Het aantal crematies stijgt elk jaar ten opzichte van begraven. Samen kunnen we de voor en nadelen bespreken als er nog twijfels zijn.
Een afscheidsbijeenkomst kan plaatsvinden in intieme sfeer of juist met veel mensen om u heen. Dit komt allemaal aan bod als we met u de uitvaart bespreken.